• De contributiebedragen zijn opgenomen in de contributietabel.

 • De contributie wordt berekend over 40 lesweken en in 2 termijnen geïncasseerd. De incassomaanden zijn februari (voor de maanden februari t/m juli) en augustus (voor de maanden augustus t/m januari).

 • De contributie is inclusief de bondscontributie van de K.N.G.U. Deze bedraagt in 2019 € 27.

 • Het inschrijfgeld is € 15,- en wordt eenmalig automatisch geïncasseerd.

 • De contributie wordt verplicht betaald via automatische incasso. Hiertoe dient het inschrijfformulier volledig ingevuld te worden.

 • De vooraankondiging voor deze doorlopende incasso vindt eenmaal plaats en wel bij de 1e incasso na lid worden. Daarna geldt als vooraankondiging deze contributieregeling en/of een melding op de website en/of een nieuwsbrief van GV Vogel.

 • Het incassant ID van GV Vogel dat zichtbaar is bij de incasso is NL45ZZZ404777630000.

 • Het kenmerk van de machtiging is het incassant ID aangevuld met de hoofdletter P en vervolgens het lidnummer.

 • Voor eventuele extra kosten zoals een herinnering en aanmaning kan € 5,- in rekening worden gebracht.

 • Wanbetaling kan leiden tot royement en ontzegging van de toegang tot de les. De contributie blijft dan nog altijd verschuldigd.

 • Lid worden is op ieder moment mogelijk. De 1e kijk/proefles is gratis, daarna wordt het lidmaatschapsformulier ingevuld. Indien de ingangsdatum van het lidmaatschap voor of op de 15e van de maand is start contributie-inning vanaf de 16e van deze maand. Indien de ingangsdatum van het lidmaatschap na de 15e van de maand is start de contributie-inning per de volgende maand.

 • Het volgen van verschillende lessen bij GV Vogel is aantrekkelijker gemaakt middels de staffel die in de contributiebedragen zichtbaar is.

 • Vanaf het derde en volgende gezinslid dat lid wordt van GV Vogel, krijgt u een korting van 50% op de contributie van het minst betalende lid.

 • Opzegging, via de ledenadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), kan eenmaal per jaar aan het eind/voor de start van een nieuw verenigingsjaar (m.u.v. Kleutergym en Ouder&Kindgym). De opzegging moet ontvangen zijn vóór 1 juli. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 augustus. Opzegging dient per e-mail plaats te vinden. Gaarne verzoeken wij u ons door te geven wat de reden van opzegging is.

 • Selectieleden betalen 1 x per kalenderjaar wedstrijdgeld. Dit bedrag wordt in september automatisch geïncasseerd.

 • Overige bepalingen:
  • Leden zijn verplicht de voorgeschreven kleding te dragen.
  • Het kan voorkomen dat er tijdens de lessen door de vereniging foto’s en of films gemaakt worden. Door ondertekening van de contributieregeling verklaart u zich akkoord dat er ook toestemming is om deze foto’s/films te gebruiken (bijvoorbeeld plaatsing op de website of de krant).

Bij betalingsproblemen kunt u per e-mail contact opnemen met de penningmeester via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Belangrijke wijzigingen of informatie wordt gecommuniceerd via e-mail. U wordt verzocht wijzigingen of belangrijke informatie op tijd door te geven via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De contributiebedragen per halfjaarlijkse inning

Op de ALV van 20-01-2016 is besloten over te gaan op halfjaarlijkse contributie inning. Onderstaande bedragen betreffen de bedragen zoals ze in augustus en februari geïnd worden.

Leden tot 18 jaar   Leden vanaf 18 jaar
Aantal uur les per week Bedrag voor 6 maanden   Aantal uur les per week Bedrag voor 6 maanden
         
1 € 135,00      
1,5 € 202,50
2 € 236,25
2,5 € 270,00   Overige kosten  
3 € 299,00   Inschrijfgeld eenmalig € 15,00
3,5 € 324,00
4 € 337,50   Overige kosten selectieleden  
4,5 € 376,00   Wedstrijdpaspoort indien nodig € 15,00
5 € 391,50   Wedstrijdgeld Turnen per jaar € 30,00
5,5 € 420,50   Wedstrijdgeld RG C-lijn per jaar € 25,00
6 € 445,50      
Op dit moment niet mogelijk maar indien wel:  
elk 0,5 uur 25,00